Hotel Atrij Terme Zreče

21. 6. 2011

  • naročnik: Unior, kovaška industrija d.d., Zreče
  • tip/namembnost: HOTEL z wellnessom in kongresom
  • vrsta gradnje: novogradnjalokacija: Zreče
  • površina: 4.847 m2
  • projekt: 2009 -2011
  • izvedba: 2010, 2011