Poslovilni objekt na pokopališču Brestanica

26. 9. 2013

  • naročnik: 
  • tip/namembnost: ZUNANJA UREDITEV 
  • vrsta gradnje: / 
  • lokacija: Pokopališče Brestanica 
  • površina: / 
  • projekt: 2013 
  • izvedba: 2016