Poslovilni objekt v Šmarjeti, Šmarješke toplice

26. 9. 2016

  • naročnik: OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, Šmarjeta 
  • tip/namembnost: POSLOVILNI OBJEKT 
  • vrsta gradnje: novogradnja 
  • lokacija: Šmarjeta 
  • površina: cca. 75 m2 
  • projekt: IDZ, PGD, PZI, PID 
  • izvedba: 2016