Stopite v stik

Vodstvo

Splošno

Kostak GIP
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško
infO@kostak-gip.si

Direktorica

Mihaela Rudar Neral

+386 41 791 571
mihaela.rudar-neral@kostak.si

Prokurist

Fedor Špacapan
univ. dipl. inž. arh.

Projektiva

Direktor komerciale

Gregor Jaklič
univ. dipl. inž. gradb.

+386 7 481 73 03
+386 41 394 777
gregor.jaklic@kostak.si

Vodja projektiranja

Ervin Mahne
univ. dipl. inž. arh. - ZAPS 0422 A, IZS TP0673
projektant za arhitekturo in požarno varnost
+386 7 488 15 55
+386 41 795 876
ervin.mahne@kostak-gip.si

Projektantka

Mateja B. Zevnik
univ. dipl. inž. arh. - ZAPS 1766

+386 7 488 15 55
+386 51 257 454
mateja.bogovic-zevnik@kostak-gip.si

Projektantka

Tadeja Božičnik
univ. dipl. inž. arh. - ZAPS 1624

+386 7 48 81 555
+386 31 856 672
tadeja.bozicnik@kostak-gip.si

Projektantka

Vesna Lapuh Vimpolšek
mag. inž. arh. - ZAPS 1845, univ. dipl. inž. grad.

+386 7 48 81 555
+386 41 860 650
vesna.lapuh-vimpolsek@kostak-gip.si

Projektant

Davor Korkoski
dipl. inž. grad.

+386 7 48 81 555
+386 41 214 739
davor.korkoski@kostak-gip.si

Projektant

Peter Marinčič
inž. grad.

+386 7 48 81 555
+386 41 464 478
peter.marincic@kostak.si

Projektant

Andrej Bučar
mag. inž. arh.

+386 7 48 81 555
+386 51 362 012
andrej.bucar@kostak-gip.si

Vodja operative

Blaž Šonc
dipl. inž. grad.

+386 7 497 13 20
+386 31 542 599
blaz.sonc@kostak-gip.si

Gradnje in vzdrževanje cest

Zimska služba

Dežurna številka

041 364 312

Vodja operative

Blaž Šonc
dipl. inž. grad.

+386 31 542 599
blaz.sonc@kostak-gip.si

Delovodja

Vladimir Hriberšek
str. teh.

051 448 274