Spoznajte nas

KostakGIP

DSCF8622-1-1200x800.jpg

Družba s svojimi poslovnimi dejavnostmi in strokovnim kadrom zagotavlja celovito ponudbo projektantskih storitev, pri čemer jih odlikuje strokovnost, odzivnost, kakovost in odgovornost, pri tem pa zadovoljuje zahteve investitorjev in upošteva želje naročnikov pri izdelavi najrazličnejših projektov – od urbanizma do arhitekturnega oblikovanja notranje opreme. S kvalitetnim in odgovornim delom v okviru vseh poslovnih funkcij, z nenehnim učenjem in spodbujanjem inovativnosti zagotavlja podjetje stabilno in dolgoročno rast in uspešnost družbe. Cilj je ustvariti arhitekturo, ki je funkcionalna, konceptualno dovršena, oblikovno skladna in zadovoljuje naročnika oziroma uporabnika arhitekture. Kakovostna ponudba je oblikovana s programskimi orodji AutoCad, Rhinoceros, 3ds Max in drugimi sodobnimi, programskimi rešitvami.

KOSTAK GIP, d. o. o., je s prevzemom družbe v oktobru 2014 povečal prihodke tudi iz drugih dejavnosti, predvsem na področju zimskega in letnega vzdrževanja cest, ki se izvaja v občini Krško. Poleg te aktivnosti pa je določen delež tržnih dejavnosti vzdrževanja cest tudi na osnovi sodelovanja z nekaterimi sosednjimi krajevnimi skupnostmi in občinami. Tržna dejavnost v tem segmentu je usmerjena tudi na področje nizkih gradenj ter pridobivanje pomembnih projektov, predvsem so te aktivnosti usmerjene v izgradnjo mostov in cest, večji delež pa tudi v izvedbo sanacij usadov in plazov, za kar ima družba izkušnje in ustrezne reference iz sodelovanja pri javnih naročilih.

Družba nadaljuje z obvladovanjem tržnega deleža, sledi strateškemu konceptu in nadaljuje s procesom kadrovskih in materialnih resursov ter ohranja dolgotrajno sodelovanje s poslovnimi partnerji. Svoje članstvo v skupini Kostak utrjuje s kvalitetnimi rešitvami za zahtevne naročnike na trgu ter gradi politiko vlaganja v stabilne odnose in se hitro odziva na spremembe v poslovnem okolju.