Arhitektura, projektiranje in inženiring

Ponudba storitev, ki jih nudimo v procesu načrtovanja in gradnje objektov

Inženiring v pripravi projektne dokumentacije

Svetovanje in pripravljalna dela

 • priprava programsko projektne naloge
 • izdelava 3-D modela
 • pridobitev lokacijske informacije

Izdelava projektne dokumentacije

 • idejna zasnova
 • idejni projekt
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • projekt za izvedbo

Aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja

 • pridobivanje projektnih pogojev in soglasij
 • priprava vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • aktivnosti pri pridobitvi gradbenega dovoljenja
 • strokovno zastopanje v upravnih postopkih

Inženiring v izvedbi

Projektantski nadzor na gradbišču

 • tolmačenje projektne dokumentacije izvajalcu

Izdelava projektne dokumentacije

 • projekt izvedenih del
 • navodilo za obratovanje in vzdrževanje

Aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja

 • priprava vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja
 • aktivnosti pri pridobitvi uporabnega dovoljenja

Splošno

Kostak GIP
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško
info@kostak-gip.si

Uradni podatki

Kostak GIP
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško
ID za DDV: SI82185123
IBAN: SI56 0482 1000 1742 766 (NKBM d.d.)

IBAN: SI56 2900 0005 1594 933 (UniCredit Banka Slovenije d.d.)

Certifikat digitalnosti