Stanovanjske stavbe

Nazaj

(: )

Stanovanjski objekt Žlapovec

Večstanovanjski objekt Žlapovec

Večstanovanjski objekt Žlapovec

 • naročnik: Mestna Občina Krško
 • tip/namembnost: večstanovanjska stavba
 • vrsta gradnje: novogradnja
 • lokacija: Krško
 • projekt: 2020/2022

 

Predvidena novogradnja večstanovanjske stavbe ima 17 stanovanjskih enot. Pred objektom bo urejen plato s parkirnimi mesti in ekološkim otokom. Objekt je načrtovan kot skoraj nič energijska stavba in bo ogrevan s kombinacijo skupnih toplotnih črpalk. Predvidena je energetska učinkovitost razreda A1 (0-10 kWh/m2a).

V vsa stanovanja in skupne prostore je zagotovljen neoviran dostop za gibalno ovirane osebe. Parkiranje je omogočeno na platoju pred stavbo.

V stavbi so zagotovljeni skupni prostori: 

 • vhodni prostor z vetrolovom z vso potrebno opremo;
 • komunikacijsko jedro (stopnišče, dvigalo, hodniki);
 • kolesarnica;
 • vsakemu stanovanju pripada shramba; shrambe so povezane s skupnim dostopom in hodnikom pred shrambami;
 • prostor za hrambo čistil za čiščenje skupnih prostorov;
 • instalacijski jaški in merilna mesta za porabo energentov;
 • energetsko-tehnični prostor, z ustreznim dostopom za vzdrževanje naprav;
 • objekt ima nebivalno podstrešje, do katerega ima omogočen dostop upravnik oziroma vzdrževalec objekta.
Objekt B6-GP1

Objekt B6-GP1

Poslovno stanovanjski objekt B6-GP1, ŠMARTINSKA PLOŠČAD II.

 • naročnik: Kostak d.d.
 • tip/namembnost: Stanovanjsko poslovni objekt
 • lokacija: Ljubljana, Zelena Jama
 • površina: 14912 m2, skupaj 93 stanovanj
 • začetek gradnje: 2022/2023
 • etažnost: 2K+P+3N+2T

 

Investitor Kostak d.d. namerava na območju med Jelinčičevo in Torkarjevo ulico v Ljubljani na območju Funkcionalne enote F8 na gradbeni parceli GP1 skupne velikosti približno 4857 m2 zgraditi poslovno stanovanjski objekt B6 v kompletu s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Velikost s pojmovanjem gradbene parcele in objekta izhaja iz Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama v Ljubljani, pojmovanje Šmartinska ploščad 2 pa izhaja in komercialnega pojmovanja območja s strani investitorja.

Objekt bo v veliki večini namenjene stanovanjskemu programu. Skupaj je predvidenih 91 stanovanj. V dveh kletnih etažah je predvideni 122 PM, tehnični prostori ter komunikacijska jedra posameznih delov objekta.

Kare F4

Kare F4

Poslovno stanovanjski objekt F4, ŠMARTINSKA PLOŠČAD I.

 

 • naročnik: Kostak d.d.
 • tip/namembnost: Stanovanjsko poslovni objekt
 • lokacija: Ljubljana, Zelena Jama
 • površina: 21.198 m2, skupaj 157 stanovanj
 • začetek gradnje: 2021
 • etažnost: 2K+P+5N+2T
Stanovanjska soseska Pod Pekarsko gorco, Maribor

Stanovanjska soseska

Pod Pekrsko gorco

Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco (Maribor).

 

 • naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD,
 • projektant/konzorcij: KOSTAK GIP, d.o.o., JEREB IN BUDJA ARHITEKTI, ARHITEKTI DOBRIN, d. o. o.
 • tip/namembnost: Stavbe so v veliki večini namenjene stanovanjskemu programu – do 400 stanovanj
 • lokacija: Maribor - Studenci
 • površina: Površina območja urejanja znaša 52.000m2
 • projekt: 2018/2019
 • predviden pričetek izvedbe izgradnje: 2019
Urbanistična zasnova ZELENA JAMA del EUP JA-391 Ljubljana

ZELENA JAMA - urbanizem

Urbanistična zasnova ZELENA JAMA del EUP JA-391 Ljubljana.

 

 • naročnik: KOSTAK d.d.
 • tip/namembnost: Stanovanjsko območje
 • lokacija: Ljubljana, Zelena Jama
 • površina: območje urejanja 20.000 m2, skupaj 220 stanovanj
 • projekt: 2018/2019
 • predvidena izvedba: 2019/2020
Večstanovanjski objekt Rožna Dolina

Večstanovanjski objekt Rožna Dolina

 • razpisovalec: SIRIUS AP, d.o.o.
 • tip/namembnost: Večstanovanjski objekt 
 • vrsta gradnje: Novogradnja 
 • lokacija: Ljubljana, Rožna dolina površina: 2.800 m2 
 • projekt: 2017 (udeležba na povabljenem natečaju)
Stanovanjsko-poslovni objekt Zelene Jarše

Stanovanjski blok

Zelene Jarše

Stanovanjsko-poslovni objekt Zelene Jarše.

 

 • naročnik: KOG NEPREMIČNINSKA DRUŽBA d.o.o.
 • tip/namembnost: Stanovanjsko poslovni objekt
 • lokacija: Ljubljana, Zelena Jama
 • površina: 16.280 m2, skupaj 113 stanovanj
 • projekt: 2016/2017
 • izvedba: 2016/2017

Stran 1 od 2 (Vseh vnosov: 12)

Stopite v stik