Šolske stavbe

Nazaj

Osnovna šola in vrtec Cerklje ob Krki

Osnovna šola in vrtec Cerklje ob Krki

 • razpisovalec: Občina Brežice, v sodelovanju z ZAPS 
 • tip/namembnost: Osnovna šola in vrtec 
 • vrsta gradnje: Novogradnja 
 • lokacija: Cerklje ob Krki 
 • površina: 3.630 m2 
 • projekt: 2014 (udeležba na natečaju)
Šolski center Krško

Šolski center Krško

 • naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE RS 
 • tip/namembnost: ŠOLSKE STAVBE 
 • vrsta gradnje: adaptacija 
 • lokacija: Krško 
 • površina: cca. 2400 m2 
 • projekt: 2012 
 • izvedba: 2012
Vrtec mavrica Brežice

Vrtec mavrica Brežice

 • razpisovalec:Občina Brežice, v sodelovanju z ZAPS 
 • tip/namembnost: vrtec 
 • vrsta gradnje: novogradnja 
 • lokacija: Brežice 
 • površina: 3.630m2 
 • projekt: 2011 (udeležba na natečaju)
Šolske stavbe

RIC Elektronček in Čebelica

Poslovni objekt Bohoričeva ulica 2 Krško

 • naročnik: OBČINA Krško 
 • tip/namembnost: POSLOVNI OBJEKT 
 • vrsta gradnje: novogradnja 
 • lokacija: Krško, Šajspoh 
 • površina: cca. 80 m2 
 • projekt: IDZ, PGD

Stopite v stik