Projekti

Reference

Stanovanjski objekt Žlapovec

Večstanovanjski objekt Žlapovec

Večstanovanjski objekt Žlapovec

 • naročnik: Mestna Občina Krško
 • tip/namembnost: večstanovanjska stavba
 • vrsta gradnje: novogradnja
 • lokacija: Krško
 • projekt: 2020/2022

 

Predvidena novogradnja večstanovanjske stavbe ima 17 stanovanjskih enot. Pred objektom bo urejen plato s parkirnimi mesti in ekološkim otokom. Objekt je načrtovan kot skoraj nič energijska stavba in bo ogrevan s kombinacijo skupnih toplotnih črpalk. Predvidena je energetska učinkovitost razreda A1 (0-10 kWh/m2a).

V vsa stanovanja in skupne prostore je zagotovljen neoviran dostop za gibalno ovirane osebe. Parkiranje je omogočeno na platoju pred stavbo.

V stavbi so zagotovljeni skupni prostori: 

 • vhodni prostor z vetrolovom z vso potrebno opremo;
 • komunikacijsko jedro (stopnišče, dvigalo, hodniki);
 • kolesarnica;
 • vsakemu stanovanju pripada shramba; shrambe so povezane s skupnim dostopom in hodnikom pred shrambami;
 • prostor za hrambo čistil za čiščenje skupnih prostorov;
 • instalacijski jaški in merilna mesta za porabo energentov;
 • energetsko-tehnični prostor, z ustreznim dostopom za vzdrževanje naprav;
 • objekt ima nebivalno podstrešje, do katerega ima omogočen dostop upravnik oziroma vzdrževalec objekta.
Prostori gasilcev TEB

Prostori gasilcev TEB

 • naročnik: Termoelektrarna Brestanica
 • tip/namembnost: prostori gasilcev
 • vrsta gradnje: prenova
 • lokacija: Brestanica
 • površina: 68 m2
 • projekt: 2022 (idejna zasnova)

 

Predvidi se prenova gasilskih prostorov Termoelektrarne Brestanica ter pripadajočih garderob. Struktura prostorov se z namenom in funkcionalno povezavo s tem projektom ne spreminja.


Na novo se umesti kuhinja v katero se dodajo vsi potrebni elementi. Sanitarije se razširijo. Skupni prostor se delno razdeli s predelno steno in s tem dobimo prostor za druženje, izobraževanja in sestanke. Prenovi se celotna struktura central ter vizualno in funkcionalno preuredi postavitev le teh.
Prostore se opremi s sodobnim pohištvom ter opremo.

Peninoteka Rajhenburg

Peninoteka Rajhenburg

Peninoteka na gradu Rajhenburg v Brestanici.

 

 • tip/namembnost: peninoteka
 • vrsta gradnje: prenova
 • lokacija: Brestanica
 • projekt: 2021
Razširitev CRO

Razširitev CRO

Spodnji Stari grad

Projektna dokumentacija za Razširitev centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad.

Objekt B6-GP1

Objekt B6-GP1

Poslovno stanovanjski objekt B6-GP1, ŠMARTINSKA PLOŠČAD II.

 • naročnik: Kostak d.d.
 • tip/namembnost: Stanovanjsko poslovni objekt
 • lokacija: Ljubljana, Zelena Jama
 • površina: 14912 m2, skupaj 93 stanovanj
 • začetek gradnje: 2022/2023
 • etažnost: 2K+P+3N+2T

 

Investitor Kostak d.d. namerava na območju med Jelinčičevo in Torkarjevo ulico v Ljubljani na območju Funkcionalne enote F8 na gradbeni parceli GP1 skupne velikosti približno 4857 m2 zgraditi poslovno stanovanjski objekt B6 v kompletu s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Velikost s pojmovanjem gradbene parcele in objekta izhaja iz Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama v Ljubljani, pojmovanje Šmartinska ploščad 2 pa izhaja in komercialnega pojmovanja območja s strani investitorja.

Objekt bo v veliki večini namenjene stanovanjskemu programu. Skupaj je predvidenih 91 stanovanj. V dveh kletnih etažah je predvideni 122 PM, tehnični prostori ter komunikacijska jedra posameznih delov objekta.

Hotel Žusterna

Hotel Žusterna

Projektna dokumentacija za prenovo hotela Aquapark Žusterna v Kopru

Mozarjeva hiša

Mozarjeva hiša

Grad Rajhemburg

Projektna dokumentacija za ureditev Mozarjeve hiše na Gradu rajhenburg v Brestanici.

Korita

Korita

Korita za rože v Krškem.

Osrednja sejna soba Kostak, d. d.

Osrednja sejna soba Kostak, d. d.

 • naročnik: Kostak d.d. Krško
 • tip/namembnost: sejna soba
 • vrsta gradnje: prenova
 • lokacija: Krško
 • površina: 20 m2
 • projekt: 2021

Stopite v stik