Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad – objekt z napravo za predobdelavo gorljivih frakcij odpadkov v trdno gorivo

26. 9. 2018

  • naročnik: Kostak d.d. 
  • tip/namembnost: INDUSTRIJSKI OBJEKT 
  • vrsta gradnje: novogradnja lokacija: Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad 
  • površina: 1.107 m2 projekt: 2016 
  • izvedba: 2016