Objekt za sestavljanje kovinskih izdelkov – PC Vrbina

26. 9. 2017

  • naročnik: SOP International d.o.o. 
  • tip/namembnost: INDUSTRIJSKI OBJEKT 
  • vrsta gradnje: novogradnja 
  • lokacija: Krško 
  • površina: cca. 5.313 m2 
  • projekt: 2017/2018