Hotel Zdravilišče Terme Čatež

26. 9. 2017

  • naročnik: Terme Čatež d.d. 
  • tip/namembnost: HOTELSKI SOBNI TRAKT 
  • vrsta gradnje: celovita prenova hotelskega sobnega trakta 
  • lokacija: Hotel Zdravilišče, Terme Čatež 
  • površina: 1.521 m2 
  • projekt: 2017 
  • izvedba: 2018