Stanovanje A

26. 9. 2010

  • naročnik: ANONIMEN 
  • tip/namembnost: STANOVANJSKI OBJEKT 
  • vrsta gradnje: notranja oprema 
  • lokacija: / 
  • površina: / 
  • projekt: / 
  • izvedba: /