Ureditev vhoda in dozidava požarnih stopnišč, poslovni objekt na CKŽ 135 e

26. 9. 2012

  • naročnik: NUMIP d.o.o. 
  • tip/namembnost: POSLOVNA STAVBA 
  • vrsta gradnje: novogradnja 
  • lokacija: Poslovna stavba Numip d.o.o. 
  • površina: / 
  • projekt: 2012 
  • izvedba: 2012