Večstanovanjski objekt Rožna Dolina

25. 9. 2017

  • razpisovalec: SIRIUS AP, d.o.o.
  • tip/namembnost: Večstanovanjski objekt 
  • vrsta gradnje: Novogradnja 
  • lokacija: Ljubljana, Rožna dolina površina: 2.800 m2 
  • projekt: 2017 (udeležba na povabljenem natečaju)