Stanovanjska soseska Pod Pekarsko gorco, Maribor

7. 1. 2019

  • naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD,
  • projektant/konzorcij: KOSTAK GIP, d.o.o., JEREB IN BUDJA ARHITEKTI, ARHITEKTI DOBRIN, d. o. o.
  • tip/namembnost: Stavbe so v veliki večini namenjene stanovanjskemu programu – do 400 stanovanj
  • lokacija: Maribor - Studenci
  • površina: Površina območja urejanja znaša 52.000m2
  • projekt: 2018/2019
  • predviden pričetek izvedbe izgradnje: 2019