Urbanistična zasnova ZELENA JAMA del EUP JA-391 Ljubljana

7. 1. 2019

  • naročnik: KOSTAK d.d.
  • tip/namembnost: Stanovanjsko območje
  • lokacija: Ljubljana, Zelena Jama
  • površina: območje urejanja 20.000 m2, skupaj 220 stanovanj
  • projekt: 2018/2019
  • predvidena izvedba: 2019/2020