Ureditev širšega območja proizvodnega obrata Afrodita

26. 9. 2012

  • naročnik: KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. 
  • tip/namembnost: INDUSTRIJSKI KOMPLEKS 
  • vrsta gradnje: DOZIDAVA IN URBANA PREUREDITEV 
  • lokacija: ROGAŠKA SLATINA 
  • površina: SKUPNA VELIKOST OBMOČJA 19 000 M2 
  • projekt: IDEJNA ZASNOVA 2012 
  • izvedba: /