Logistični center I.H.S.

26. 9. 2017

  • naročnik: I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o. 
  • tip/namembnost: LOGISTIČNI OBJEKT 
  • vrsta gradnje: prenova, rekonstrukcija in dozidava 
  • lokacija: Krško 
  • površina: cca.2.752 m2 
  • projekt: 2017 
  • izvedba: 2017