Prostori gasilcev TEB

Nazaj

Prostori gasilcev TEB
  • naročnik: Termoelektrarna Brestanica
  • tip/namembnost: prostori gasilcev
  • vrsta gradnje: prenova
  • lokacija: Brestanica
  • površina: 68 m2
  • projekt: 2022 (idejna zasnova)

 

Predvidi se prenova gasilskih prostorov Termoelektrarne Brestanica ter pripadajočih garderob. Struktura prostorov se z namenom in funkcionalno povezavo s tem projektom ne spreminja.


Na novo se umesti kuhinja v katero se dodajo vsi potrebni elementi. Sanitarije se razširijo. Skupni prostor se delno razdeli s predelno steno in s tem dobimo prostor za druženje, izobraževanja in sestanke. Prenovi se celotna struktura central ter vizualno in funkcionalno preuredi postavitev le teh.
Prostore se opremi s sodobnim pohištvom ter opremo.

Prostori gasilcev TEB
Prostori gasilcev TEB
Prostori gasilcev TEB
Prostori gasilcev TEB
Prostori gasilcev TEB
Prostori gasilcev TEB
Prostori gasilcev TEB
Prostori gasilcev TEB

Stopite v stik