Protokolarni prostor CKŽ 47

26. 9. 2010

  • naročnik: Kostak d.d. Krško 
  • tip/namembnost: večnamenska soba 
  • vrsta gradnje: prenova 
  • lokacija: Krško 
  • površina:175 m2 
  • projekt: 2010 (idejna zasnova)