Okrožno in okrajno sodišče Krško

26. 9. 2012

  • naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE RS 
  • tip/namembnost: POSLOVNA STAVBA 
  • vrsta gradnje: adaptacija 
  • lokacija: Krško 
  • površina: cca. 2400 m2 
  • projekt: 2012 
  • izvedba: 2012