Večnamenski objekt Spodnji Stari Grad

25. 9. 2014

  • naročnik: Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna 
  • tip/namembnost: večnamenski objekt 
  • vrsta gradnje: NOVOGRADNJA 
  • lokacija: Spodnji Stari Grad površina: 163 m2 
  • projekt: Programski osnutek, Idejna zasnova, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, Projekt za izvedbo, Projekt izvedenih del 
  • izvedba: 2014