Objekt B6-GP1

Nazaj

Objekt B6-GP1

Poslovno stanovanjski objekt B6-GP1, ŠMARTINSKA PLOŠČAD II.

  • naročnik: Kostak d.d.
  • tip/namembnost: Stanovanjsko poslovni objekt
  • lokacija: Ljubljana, Zelena Jama
  • površina: 14912 m2, skupaj 93 stanovanj
  • začetek gradnje: 2022/2023
  • etažnost: 2K+P+3N+2T

 

Investitor Kostak d.d. namerava na območju med Jelinčičevo in Torkarjevo ulico v Ljubljani na območju Funkcionalne enote F8 na gradbeni parceli GP1 skupne velikosti približno 4857 m2 zgraditi poslovno stanovanjski objekt B6 v kompletu s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Velikost s pojmovanjem gradbene parcele in objekta izhaja iz Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama v Ljubljani, pojmovanje Šmartinska ploščad 2 pa izhaja in komercialnega pojmovanja območja s strani investitorja.

Objekt bo v veliki večini namenjene stanovanjskemu programu. Skupaj je predvidenih 91 stanovanj. V dveh kletnih etažah je predvideni 122 PM, tehnični prostori ter komunikacijska jedra posameznih delov objekta.

Objekt B6-GP1
Objekt B6-GP1
Objekt B6-GP1
Objekt B6-GP1
Objekt B6-GP1
Objekt B6-GP1
Objekt B6-GP1

Stopite v stik