Večstanovanjski objekt Žlapovec

Nazaj

Stanovanjski objekt Žlapovec

Večstanovanjski objekt Žlapovec

 • naročnik: Mestna Občina Krško
 • tip/namembnost: večstanovanjska stavba
 • vrsta gradnje: novogradnja
 • lokacija: Krško
 • projekt: 2020/2022

 

Predvidena novogradnja večstanovanjske stavbe ima 17 stanovanjskih enot. Pred objektom bo urejen plato s parkirnimi mesti in ekološkim otokom. Objekt je načrtovan kot skoraj nič energijska stavba in bo ogrevan s kombinacijo skupnih toplotnih črpalk. Predvidena je energetska učinkovitost razreda A1 (0-10 kWh/m2a).

V vsa stanovanja in skupne prostore je zagotovljen neoviran dostop za gibalno ovirane osebe. Parkiranje je omogočeno na platoju pred stavbo.

V stavbi so zagotovljeni skupni prostori: 

 • vhodni prostor z vetrolovom z vso potrebno opremo;
 • komunikacijsko jedro (stopnišče, dvigalo, hodniki);
 • kolesarnica;
 • vsakemu stanovanju pripada shramba; shrambe so povezane s skupnim dostopom in hodnikom pred shrambami;
 • prostor za hrambo čistil za čiščenje skupnih prostorov;
 • instalacijski jaški in merilna mesta za porabo energentov;
 • energetsko-tehnični prostor, z ustreznim dostopom za vzdrževanje naprav;
 • objekt ima nebivalno podstrešje, do katerega ima omogočen dostop upravnik oziroma vzdrževalec objekta.
Stanovanjski objekt Žlapovec
Stanovanjski objekt Žlapovec
Stanovanjski objekt Žlapovec
Stanovanjski objekt Žlapovec
Stanovanjski objekt Žlapovec
Stanovanjski objekt Žlapovec
Stanovanjski objekt Žlapovec

Stopite v stik