SPAR Sevnica

26. 9. 2008

  • naročnik: Horizont Inženiring, Srečko Hribšek s.p., Studenec 
  • tip/namembnost: TRGOVSKI OBJEKT 
  • vrsta gradnje: novogradnja 
  • lokacija: Sevnica 
  • površina: 1.325m2 
  • projekt: 2008 
  • izvedba: 2010

Splošno

Kostak GIP
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško