Tržnica Videm

26. 9. 2012

  • naročnik: OBČINA KRŠKO 
  • tip/namembnost: TRGOVSKI OBJEKT 
  • vrsta gradnje: novogradnja in rekonstrukcija 
  • lokacija: Krško 
  • površina: območje urejanja cca. 2500 m2 
  • projekt: 2012 
  • izvedba: /

Splošno

Kostak GIP
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško