Dvorana v parku

26. 9. 2011

  • naročnik: Občina Krško 
  • tip/namembnost: kulturna stavba 
  • vrsta gradnje: adaptacija | notranja oprema 
  • lokacija: Krško 
  • površina: cca. 200 m2 
  • projekt: 2011 
  • izvedba: 2011