Ekološki otoki

Nazaj

  • naročnik: KOSTAK D.D. 
  • tip/namembnost: URBANA OPREMA 
  • vrsta gradnje: ENOSTAVEN OBJEKT 
  • lokacija: OBČINA KRŠKO 
  • površina: / 
  • projekt: IDEJNA ZASNOVA 2012 
  • izvedba: /

Stopite v stik