Ureditev krožnega krožišča, HE Krško

Nazaj

Ureditev krožnega krožišča, HE Krško
  • naročnik: OBČINA KRŠKO 
  • tip/namembnost: ZUNANJA UREDITEV 
  • vrsta gradnje: / 
  • lokacija: krožno križišče ob He Krško 
  • površina: / 
  • projekt: 2016 
  • izvedba: 2016
Ureditev krožnega krožišča, HE Krško
Ureditev krožnega krožišča, HE Krško
Ureditev krožnega krožišča, HE Krško
Ureditev krožnega krožišča, HE Krško
Ureditev krožnega krožišča, HE Krško
Ureditev krožnega krožišča, HE Krško

Stopite v stik