Ureditev krožnega krožišča, HE Krško

26. 9. 2016

  • naročnik: OBČINA KRŠKO 
  • tip/namembnost: ZUNANJA UREDITEV 
  • vrsta gradnje: / 
  • lokacija: krožno križišče ob He Krško 
  • površina: / 
  • projekt: 2016 
  • izvedba: 2016